[1]
Iary, A. and Puspita, A.P.I. 2023. Strategi Komunikasi Pemasaran Terintegrasi PT XYZ Tbk. Tahun 2023-2026. Journal of Emerging Business Management and Entrepreneurship Studies. 3, 1 (Apr. 2023), 47–66. DOI:https://doi.org/10.34149/jebmes.v3i1.79.